Hoe gaan we te werk?

Om aan de slag te gaan met Skillzs heb je slechts een verwijzing nodig van je huisarts, het CJG (gemeente) of het sociaal wijkteam uit jouw buurt.

Daarnaast biedt Skillzs begeleiding aan op basis van een persoonsgebonden budget.

Na de aanmelding zal er een intake gesprek plaatsvinden met het gezin. De hulpvragen worden geïnventariseerd. Vervolgens zullen er doelen opgesteld worden. Om deze doelen te bereiken zijn er skills nodig. Er wordt gekeken naar wat er al goed gaat en naar wat er nog beter kan. Vervolgens wordt er een begeleidingsplan opgesteld, zodat het voor iedereen duidelijk is wat de begeleiding gaat inhouden. Naast individuele begeleiding van het kind, worden belangrijke personen in de omgeving betrokken bij de begeleiding. Denk hierbij aan handvatten voor ouders, in de opvoeding van hun kind. Waar mogelijk wordt er gewerkt in samenwerking met de school van het kind. Skillzs gelooft erin dat een kind nooit los staat van zijn omgeving. Het succes van de begeleiding wordt vergroot, wanneer het directe netwerk betrokken wordt. De invulling en hoeveelheid van de begeleiding is afhankelijk van de behoefte van het gezin en de hulpvraag.

If you believe you can, you are halfway there

Wat levert dit op?

Tijdens de begeleiding wordt er gewerkt aan de doelen die voor het kind of de jongere van belang zijn.
Wanneer begeleiding wordt afgesloten zal hij/zij bijvoorbeeld:

Ga naar de inhoud