Begeleiding voor kinderen bij een scheiding

Zit je op dit moment in een scheiding of ben je onlangs gescheiden en heb je gemerkt dat jouw kind moeite heeft met deze scheiding? Heeft hij/zij woedeaanvallen, slaapproblemen, problemen op school en/of angst? Zit je kind niet lekker in zijn vel? Klampt hij zich aan jou vast? Als ouder wil je natuurlijk niet dat je kind lijdt onder de scheiding tussen jou en je partner.

Zit je op dit moment in een scheiding of ben je onlangs gescheiden en heb je gemerkt dat jouw kind moeite heeft met deze scheiding? Heeft hij/zij woedeaanvallen, slaapproblemen, problemen op school en/of angst? Zit je kind niet lekker in zijn vel? Klampt hij zich aan jou vast? Als ouder wil je natuurlijk niet dat je kind lijdt onder de scheiding tussen jou en je partner.

Wanneer je in een scheiding zit komt er een hoop op je af. Er moeten allerlei zaken geregeld worden, terwijl je zelf in een emotionele achtbaan zit. Net als jij, heeft je kind ook last van alle veranderingen en onzekerheid die er op het moment van een echtscheiding spelen. Hij zal met een heleboel vragen rondlopen.

De scheiding van zijn ouders moet een plekje krijgen. Soms gaat dit echter niet zo gemakkelijk. Voor jou als ouder valt het bovendien niet mee, om ook nog eens emotioneel beschikbaar te zijn voor je kind, in een periode van teleurstelling en verdriet.

echtscheiding pagina 2 1 - Skillzs

Twee huizen, twee eigen kamers

Een echtscheiding is voor een kind altijd een ingrijpende gebeurtenis. Het kind heeft ineens twee huizen, in plaats van één. Misschien wonen zijn ouders noodgedwongen nog wel bij elkaar, maar zijn zij toch niet langer bij elkaar.

Het kind zal merken dat zijn gescheiden ouders niet langer in hetzelfde bed slapen, minder of anders met elkaar communiceren of ruzie hebben. Er kan zelfs sprake zijn van de vechtscheiding, waarbij het scheiden moeilijk verloopt vaak met grote gevolgen voor de kinderen.

Een kind is altijd loyaal naar zijn ouders. Sinds zijn geboorte is hij onlosmakelijk met hen verbonden. Hij maakt daarbij geen onderscheid tussen zijn ouders. Door een echtscheiding kan er bij een kind een loyaliteitsconflict ontstaat. In dat geval heeft het kind het gevoel dat hij moet kiezen tussen zijn ouders, of een voorkeur moet uitspreken.

Dit is voor een kind een onmogelijke keuze, omdat hij geen van beide ouders tekort wil doen. Hoe sterker het kind zich onder druk gezet voelt om te moeten kiezen, hoe groter de kans op psychische problemen bij het kind. Het is daarom belangrijk om te proberen je kind zo min mogelijk te betrekken bij de problemen tussen jou en jouw partner.

Dat is echter niet altijd even makkelijk. Om deze reden is het fijn om een deskundige van buitenaf voor het kind in te schakelen, waarbij het kind zijn hart kan luchten en die hem kan helpen bij het proces van de scheiding te verwerken.

Omgaan met emoties en loyaliteit

echtscheiding - Skillzs

Als gevolg van een echtscheiding kunnen kinderen afwijkend gedrag vertonen. Er kunnen gedragsproblemen ontstaan. Deze gedragsproblemen uiten zich op verschillende manieren. Het ene kind krijgt opnieuw last van verlatingsangst en wil hierdoor het liefst dicht bij (één van de) ouders blijven. Het andere kind krijgt last van woedeaanvallen of vertoont problemen op school. Sommige kinderen trekken zich volledig terug.

Een echtscheiding zorgt bij veel kinderen voor onzekerheid. Wat gaat er allemaal veranderen? Waar ga ik wonen? Met wie ga ik op vakantie? Wat gaat er allemaal veranderen? Hoe moet ik het vertellen op school? Soms voelen kinderen zich schuldig over de scheiding van hun ouders. Het kind kan gaan denken dat het zijn schuld is dat zijn ouders gaan scheiden. Hij kan ook bang zijn, dan zijn ouders ook van hem gaan scheiden.

Zowel voor jou als voor je kind kan het fijn zijn om te praten met een deskundige, die een luisterend oor biedt en tips en adviezen kan geven.

Een echtscheiding zorgt bij veel kinderen voor onzekerheid

Skillzs biedt hulp aan kinderen bij het verwerken van de scheiding van hun ouders

Skillzs biedt hulp aan kinderen van 4 t/m 18 jaar, die last hebben van de gevolgen van een scheiding. Samen met jouw kind gaan we tijdens de individuele begeleidingsmomenten aan de slag in een werkboek, waarin alle gebeurtenissen worden behandeld waar een kind mee te maken krijgt op het moment dat er een echtscheiding plaatsvindt.

Denk hierbij aan het begrijpen van de reden van de scheiding, omgaan met loyaliteit, verhuizen, het hebben van twee eigen kamers, verdriet over de scheiding en de toekomst. Kinderen kunnen worstelen met vragen die ze niet kunnen of durven stellen. Hoe komt het dat mijn ouders zijn gescheiden? Komen ze ooit nog bij elkaar? Heb ik iets verkeerd gedaan? Wat kan ik doen, om ze weer bij elkaar te brengen?

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het omgaan met emoties en loyaliteit, door middel van sport en spel. Kinderen kunnen zich boos, angstig, verdrietig of machteloos voelen, omdat hun ouders gaan scheiden. Jongere kinderen zijn sneller angstig. Opeens verdwijnt het vertrouwde leven en is onbekend wat er komen gaat.

Jongeren kunnen zich onbegrepen voelen en zich tegen hun ouders gaan afzetten. Tijdens de begeleiding leert het kind te communiceren met zichzelf, ouders en anderen met behulp van doe-opdrachten voor het kind en zijn gezin.

Naast begeleiding voor het individuele kind, besteedt Skillzs aandacht aan het gezin waarbinnen het kind opgroeit. Samen met ouders wordt gekeken naar wat het kind in de thuissituatie of op school nodig heeft, om zijn gedrag te veranderen en op een goede manier te leren omgaan met de echtscheiding.

De begeleiding vindt plaats thuis of op locatie, op basis van een indicatie van jouw eigen huisarts, het centrum voor jeugd en gezin (CJG) of het sociaal wijkteam. Daarnaast kan de begeleiding plaatsvinden op basis van persoonsgebonden budget (PGB).

Wil jij jouw kind aanmelden of wil je meer informatie?

Skillzs helpt je graag verder.
Neem vrijblijvend contact op per mail of telefoon.

Ga naar de inhoud