Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn nodig om goede hulpverlening mogelijk te maken. De algemene voorwaarden kunt u per email opvragen.

ALS HET PROBLEEM BESTAAT, BESTAAT OOK DE OPLOSSING

Klachtenregeling

Bij Skillzs staan uw wensen centraal. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de training of begeleiding. Is dit het geval, dan kunt u dit het beste eerst met de skillzs trainer bespreken. Samen kan er op zoek worden gegaan naar een oplossing. Komt u er samen niet uit, dan kan er een klacht ingediend worden bij het klachtenportaal. Ieder ingediende klacht wordt in behandeling genomen.

Privacybeleid

Skillzs gaat zeer zorgvuldig om met alle privacy gevoelige gegevens, volgens de regels van het privacy beleid. Het privacy beleid ontvangt u voor aanvang van de hulpverlening. U kunt deze ook per email opvragen.

Ga naar de inhoud