Begeleiding voor kinderen met autisme

Heeft jouw kind veel behoefte aan structuur? Kan hij helemaal van slag raken, wanneer iets anders loopt dan gepland? Heeft hij moeite met het maken van vriendjes? Vind hij het lastig om zijn gevoelens te uiten? Is hij geobsedeerd door bepaalde voorwerpen of handelingen?

Wanneer je ouder bent van een kind met autisme, verloopt het opvoeden niet altijd even gemakkelijk. De normale opvoedingswijze werkt niet, waardoor je op zoek moet gaan naar iets anders.

Vaak is er sprake van een hele zoektocht, voordat duidelijk is wat het beste werkt voor jouw kind met autisme. Ondertussen kunnen er conflicten ontstaan in het gezin en tussen jou en je partner. Begrip en steun vanuit de omgeving is er niet altijd, waardoor je er alleen voor komt te staan.

Soms moet je noodgedwongen je persoonlijke belangen, zoals je eigen sociale contacten, inleveren. Om er voor te zorgen dat jij een sterke ouder kunt blijven en jouw kind beter leert omgaan met zijn autisme, kan het fijn zijn om een deskundige van buitenaf in te schakelen.

Hoe ziet autisme eruit?

Autisme kun je aan de buitenkant niet zien, maar je kunt het soms wel merken. Het kan zich op verschillende manieren uiten. Het ene kind met autisme kan ander gedrag vertonen, dan het andere kind met autisme. Dat komt doordat er verschillende vormen van autisme zijn. Vroeger werd er onderscheid gemaakt in onder andere klassiek autisme, PDD-NOS, Syndroom van Asperger en Stoornis van Rett. Tegenwoordig krijgt een kind de algemene diagnose: ‘autismespectrumstoornis’.

autisme 2 pagina 1 - Skillzs
Over het algemeen hebben kinderen met symptomen van autisme moeite met de volgende dingen.

Een kind met autisme kan helemaal van slag raken, wanneer iets anders loopt dan gepland.

Wanneer de voetbalwedstrijd onverwachts gecanceld wordt of wanneer oma spontaan op bezoek komt en er dus geen boodschappen gedaan kunnen worden kan je kind erg boos of angstig worden.

Een kind met austisme vindt het lastig om vrienden te maken en vriendschappen te onderhouden. Andere personen zijn voor een kind met autisme onvoorspelbaar en moeilijk in te schatten.

Je kind kan moeilijk aansluiting vinden bij andere kinderen, waardoor hij veel alleen speelt. Dit kan leiden tot frustratie bij het kind, omdat hij wel de wens kan hebben om vrienden te hebben.

Een kind met autisme is gevoelig voor prikkels. Hij kan last hebben van harde geluiden, fel licht en aanraking of dit juist opzoeken.

Je kind kan enorm last hebben van een kriebelend merkje in zijn trui of het prettig vinden om harde muziek te luisteren op zijn kamer.

Een kind met autisme heeft weinig inzicht in (non-verbale) communicatie en emoties. Het is voor hun lastig om te begrijpen dat een ander de werkelijkheid anders zou kunnen waarnemen dan zijzelf, waardoor zij zich niet kunnen inleven.

Je kind kan zijn klasgenoot een schop geven, zonder hij doorheeft dat hij daarmee de ander pijn doet. Wanneer hij vervolgens moet huilen, is het niet vanzelfsprekend voor jouw kind dat zijn klasgenoot verdrietig is.

Meer informatie?

Skillzs helpt je graag verder
Neem vrijblijvend contact op per mail of telefoon.

Een kind met autisme heeft vaak een grote interesse voor één onderwerp of hobby.

Je kind is bijvoorbeeld gek op molens en praat hier het liefst de hele dag over. Wanneer hij zelf mag fietsen, fietst hij altijd naar de molen in de buurt om hier vervolgens de rest van de dag naar te kijken.

De regels over gedrag duidelijker maken

autisme - Skillzs

Niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van de omgeving

Een kind met autisme loopt regelmatig vast bij dagelijkse dingen, thuis en op school. Dit komt, omdat bij het kind de verwerking van informatie in de hersenen anders verloopt, dan bij kind zonder autisme. Hij kan vaak niet voldoen aan de verwachtingen van zijn omgeving, wat zorgt voor verdriet en frustratie. Er is regelmatig sprake van miscommunicatie en een moeizaam contact met anderen. Thuis en in andere omgevingen kunnen er conflicten ontstaan.

Een kind is meer dan zijn autisme

Skillzs gelooft erin dat een kind kan leren omgaan met zijn autisme. De stoornis zal blijven bestaan, maar een kind kan leren hoe hij hier zo min mogelijk door beperkt wordt. Kinderen met autisme zijn namelijk vaak erg slim, waardoor zij hier goed in staat zijn. Ook zijn ze vaak eerlijk en kunnen ze zich goed aan de regels houden, wanneer de regels voor hun duidelijk zijn. Tijdens de begeleidingsmomenten gaan we dan ook kijken hoe we de regels over gedrag duidelijker en begrijpelijker kunnen maken.

Begeleiding aan kinderen met autisme (en de omgeving)

Skillzs helpt je graag verder.
Neem vrijblijvend contact op per mail of telefoon.

Begeleiding aan kinderen met autisme (en de omgeving)

Skillzs biedt begeleiding aan kinderen met autisme, gericht op het aanleren van sociale vaardigheden, het aanbrengen van structuur en omgaan met gedrag. Samen gaan we kijken welk gedrag in welke situatie wenselijk is en hoe het kind dit kan gaan uitvoeren. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van creatieve middelen, zoals het uittekenen van gedachten, gevoelens, gedrag en situaties. We gaan situaties naspelen, zodat het kind met autisme daadwerkelijk kan oefenen.

Verder brengen we structuur aan in het dagelijks leven en de omgeving van het kind, zodat hij beter kan functioneren. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van pictogrammen. De thuissituatie wordt altijd meegenomen in de begeleiding, afgestemd op de vraag van ouders.

Het kind met autisme leert daarnaast over het omgaan met emoties en communicatie, door middel van pedagogische spellen, sport en weerbaarheidsoefeningen. De oefeningen worden bijgehouden in een werkboek, die na elk begeleidingsmoment wordt doorgenomen met ouders. Wanneer wenselijk kan de begeleiding ook uitgebreid worden op school of stage.

De begeleiding vindt plaats thuis of op locatie, op basis van een indicatie van jouw eigen huisarts, het centrum voor jeugd en gezin (CJG) of het sociaal wijkteam. Daarnaast kan de begeleiding plaatsvinden op basis van persoonsgebonden budget (PGB).

Wil jij jouw kind aanmelden of wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op per mail of telefoon.

Ga naar de inhoud