Begeleiding bij emotieregulatie

Heeft jouw kind moeite met het uiten van zijn emoties? Ligt hij ‘s avonds tot laat in de nacht te piekeren? Kropt hij zijn gevoelens op? Misschien komen de emoties er op een later moment op een onhandige manier uit. Of toont jouw kind emoties juist op een extreme wijze hoe hij zich voelt? Door heel boos, verdrietig, bang of blij te zijn, op een moment dat dit eigenlijk wel wat minder kan.

Het uiten van emoties is voor veel kinderen lastig. Desondanks is emotieregulatie van essentieel belang voor het welzijn van kinderen en jongeren. Onbeheerste emoties kunnen leiden tot onder andere woedeaanvallen, somberheid, zelfbeschadiging, piekeren en slecht slapen.

AdobeStock 610104986 - Skillzs
AdobeStock 622292336 - Skillzs

Licht ontvlambare kinderen

Sommige kinderen kunnen om het minste of geringste ontploffen. De emotieregulatie van deze kinderen is nog niet helemaal goed afgesteld, waardoor er een hevige emotionele reactie ontstaat. Een kleine tegenslag kan al leiden tot een driftbui. Het is belangrijk dat deze kinderen inzicht krijgen in de manier waarop de spanning in hun hoofd opbouwt. Kinderen krijgen meer inzicht in de triggers die een rol spelen in hun emotieregulatie. Als er meer inzicht in de eigen spanningsopbouw is, worden er handvatten aangeboden die afgestemd zijn op het individuele kind en zijn omgeving.

Piekeren geeft je iets te doen, maar het brengt je nergens

Er zijn ook kinderen die hun emoties juist opkroppen. Deze kinderen proberen hun emoties niet toe te laten en ze niet aan hun omgeving te laten zien. Het kan zijn dat zij denken dat de dingen die ze voelen er niet mogen zijn. Misschien willen ze hun omgeving niet tot last zijn, door over hun emoties te praten. Soms gaat dit gepaard met onzekerheid. Het langdurig opkroppen van emoties, kan nadelige effecten hebben voor de gezondheid van een kind. Wanneer er sprake is van gebrekkige emotieregulatie kunnen er psychosomatische klachten ontstaan. Een kind kan zich bijvoorbeeld ziek gaan voelen, omdat het niet lekker in zijn vel zit. Sommige kinderen klagen over buikpijn of hoofdpijn, terwijl daar geen lichamelijke aanwijzing voor is. Problemen in de emotieregulatie kunnen daarnaast zorgen voor piekeren, slecht slapen en in sommige gevallen zelfs leiden tot zelfbeschadiging. 

Beheers en begrijp je emoties

emoties - Skillzs

De oorzaak van het gevolg

Soms hebben emotieregulatieproblemen een andere oorzaak. Ze kunnen het gevolg zijn van pesten, een echtscheiding of een gedragsproblematiek zoals ADHD of autisme. Dit vergt een andere aanpak. Er zal daarom altijd eerst breed gekeken worden naar het functioneren van het kind en zijn omgeving, om het kind daarna op een zo passend en effectief mogelijke manier te helpen.

Hoe kan Skillzs helpen?

Bij Skillzs worden kinderen individueel begeleid op het gebied van emotieregulatie. De eerste stap is het krijgen van inzicht in de eigen emoties. Kinderen leren om hun emoties te begrijpen en ermee om te gaan. Het kind ontdekt de achtergrond van zijn gevoelens, waarbij geen emotie als fout wordt beschouwd.  Emoties zijn juist heel nuttig. We gaan op zoek naar manieren om emoties effectief te uiten, zodat het kind en zijn omgeving er minder hinder van ondervinden.

Er kan een signaleringsplan worden opgesteld, als een soort gebruiksaanwijzing op het gebied van emoties. Psychosociale oefeningen en sport, bijvoorbeeld kickboksen, fungeert daarnaast vaak als een effectief instrument in dit proces. Kinderen leren hoe ze hun gedachten en gevoelens kunnen sturen. We simuleren situaties en spelen ze na, zodat het kind leert hoe en wanneer anders kan handelen om oplopende spanning te beheersen. Via educatieve spellen richten we ons op het versterken van het zelfvertrouwen van het kind, wat kan bijdragen aan het vertrouwen om emoties op een adequate manier te uiten.

Het kind wordt aangemoedigd om realistische doelen te stellen en zijn negatieve gedachten te veranderen. Er wordt gewerkt aan de mindset van het kind. Niet-helpende gedachten worden helpende gedachten. Helpende gedachten leiden tot fijnere gevoelens, die weer leiden tot positiever gedrag. Kleine successen worden gevierd, waardoor het kind leert waardering te hebben voor elke vooruitgang. Alle activiteiten worden gedocumenteerd in een werkboek dat na elke sessie met de ouders wordt besproken. Bij Skillzs vinden we het belangrijk om ouders te betrekken bij de begeleiding, zodat zij hun kind thuis kunnen ondersteunen bij hetgeen hij heeft geleerd tijdens de begeleidingsmomenten. Wanneer de problemen in de emotieregulatie voornamelijk op school plaatsvinden, kan school betrokken worden in het traject.

De begeleiding vindt plaats thuis of op locatie, op basis van een indicatie van jouw eigen huisarts, het centrum voor jeugd en gezin (CJG) of het sociaal wijkteam. Daarnaast kan de begeleiding plaatsvinden op basis van persoonsgebonden budget (PGB).

Wil jij jouw kind aanmelden of wil je meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op per mail of telefoon.

Ga naar de inhoud