Begeleiding voor kinderen met ADHD in Breda

Wanneer je een kind hebt met ADHD heeft dat gevolgen voor het kind zelf, maar ook voor de omgeving: familie, vriendjes, leraren en begeleiders. Kinderen met ADHD kunnen zich moeilijk concentreren, zijn altijd in beweging en vinden het lastig om taken af te maken. Soms vinden ze het lastig om vrienden te maken en contacten te onderhouden. Daarom bieden we deskundige begeleiding voor kinderen met ADHD, in Breda en omgeving.

Waarom begeleiding voor kinderen met ADHD, in Breda

Onze begeleiding voor kinderen met ADHD richt zich op het kind, maar ook op de ouders. ADHD heeft immers gevolgen voor het hele gezin. Als ouder wil je natuurlijk niets liever dan een gelukkig kind. Daarvoor is het belangrijk dat je kind, en de rest van de familie, leert omgaan met ADHD. Daarin bieden wij deskundige begeleiding, in Breda en omgeving! Zo kunnen we je kind en de rest van het gezin goed helpen.

ADHD is bij ieder kind anders

ADHD uit zich bij ieder kind anders. Niet iedereen is perse even druk, impulsief en ongeconcentreerd. Het ene kind ervaart meer problemen met concentratie, terwijl het andere kind juist in moeilijkheden komt door zijn impulsiviteit.

Kinderen met ADHD vallen vooral op omdat zij:

ADHD ís niet vervelend

Een kind met ADHD heeft vaak weinig zelfvertrouwen, doordat hij gedrag vertoont waar zijn omgeving last van heeft. Vaak wordt hij door klasgenoten, familie, juf of een coach gewezen op zijn drukke, ‘vervelende’ gedrag. Voor het kind en zijn ouders kan dit frustrerend zijn, omdat het kind met ADHD hier eigenlijk weinig aan kan doen. Bij Skillzs kiezen we daarom liever voor een positieve benadering van de begeleiding van een kind met ADHD. Ook bieden we op school begeleiding voor kinderen met ADHD, in Breda en omgeving!

Vanuit een positieve benadering begeleiden

adhd - Skillzs

Begeleiding voor je kind met ADHD op weg naar een positief zelfbeeld

Het is belangrijk dat hij leert omgaan met zijn hyperactieve en impulsieve neigingen, zodat hij een positief zelfbeeld ontwikkeld en zich goed kan ontwikkelen op sociaal en intellectueel gebied. Voor het kind is het belangrijk dat hij leert waarom hij bepaald gedrag vertoont, zodat hij zichzelf beter leert begrijpen. Vervolgens kunnen we hieraan gaan werken. Samen. Wij helpen met deskundige begeleiding voor kinderen met ADHD, in Breda en omgeving. Aan huis, op locatie of op school! Hiermee helpen we het plezier in school te houden, en zorgen we voor een fijne communicatie met leerkrachten.

De Filosofie van Skillzs

De focus ligt bij ons op de mogelijkheden van het kind, niet op de beperkingen. Met behulp van pedagogische spellen gaan we tijdens de individuele begeleidingsmomenten onderzoeken wat zijn kwaliteiten zijn en hoe hij deze kan gebruiken om te werken aan zijn doelen. Jouw kind krijgt opdrachten verdeeld in kleine onderdelen, waardoor het voor hem mogelijk is om zijn aandacht erbij te houden. Ter vergroting van de focus wordt er afwisselend gebruik gemaakt van oplossingsgerichte gesprekken, sport, spel en creatieve middelen. Tijdens de begeleidingsmomenten leert je kind plannen, zodat hij bijvoorbeeld betere beslissingen kan maken. En natuurlijk vieren we succes!

Neem contact op!

De begeleiding vindt plaats thuis of op locatie, op basis van een indicatie van jouw eigen huisarts, het centrum voor jeugd en gezin (CJG) of het sociaal wijkteam. Daarnaast kan de begeleiding plaatsvinden op basis van persoonsgebonden budget (PGB).

Ga naar de inhoud