Begeleiding voor kinderen met ADHD

Kan jouw kind zich moeilijk concentreren? Is hij voortdurend in beweging? Kan hij moeilijk omgaan met prikkels? Vind hij het lastig om taken af te maken? Springt hij van de hak op te tak, als hij een verhaal vertelt? Vind hij het lastig om vrienden te maken en contacten te onderhouden?

ADHD heeft gevolgen voor het hele gezin. Het opvoeden van een kind met ADHD, vergt extra vaardigheden jou als ouder. Je kind met ADHD kan onbedoeld zorgen voor chaos thuis, waardoor het voor jou een extra opgave is om rust en routine te behouden. Het overzien van consequenties is moeilijk voor een kind met ADHD. Hij kan zich hierdoor in de problemen werken.

Ouders krijgen bovendien vaak te maken met een negatief oordeel van de omgeving. Anderen zijn van mening dat je ‘gewoon wat strenger moet zijn’, terwijl dit niet de oplossing is voor het gedrag van jouw kind met ADHD. De erfelijke factor kan zorgen dat er nog meer gezinsleden ADHD hebben, of aanverwante gedragsproblemen.

Ondanks dat het gedrag van een kind met ADHD niet altijd makkelijk is, wil jij vooral dat jouw kind gelukkig is en leert omgaan met zijn ADHD. Soms is het prettig om daarbij de hulp van een deskundige in te schakelen.

Kinderen met ADHD verschillen in mate van ADHD gedrag. Ze zijn niet allemaal even druk, impulsief en ongeconcentreerd. Het ene kind ervaart meer problemen met concentratie, terwijl het andere kind juist in moeilijkheden komt door zijn impulsiviteit.

Kinderen met ADHD vallen vooral op omdat zij:

Ik ben niet druk, jij vindt mij druk

Een kind met ADHD heeft vaak weinig zelfvertrouwen. Dit komt doordat hij gedrag vertoont waar zijn omgeving last van heeft. Vaak wordt hij door klasgenoten, familie, juf of een coach gewezen op zijn drukke, ‘vervelende’ gedrag. Hij heeft nu eenmaal moeite om niet door de klas te praten, wanneer iedereen stil moet zijn of rustig te spelen met vrienden. Voor het kind en zijn ouders kan dit frustrerend zijn, omdat het kind met ADHD hier eigenlijk weinig aan kan doen.

Het is belangrijk dat hij leert omgaan met zijn hyperactieve en impulsieve neigingen, zodat hij een positief zelfbeeld ontwikkeld en zich goed kan ontwikkelen op sociaal en intellectueel gebied. Voor het kind is het belangrijk dat hij leert waarom hij bepaald gedrag vertoont, zodat hij zichzelf beter leert begrijpen. Vervolgens kan hij hieraan gaan werken.

Vanuit een positieve benadering begeleiden

adhd - Skillzs
adhd pagina 3 - Skillzs

Wat kan Skillzs hierin betekenen?

Skillzs begeleidt kinderen met ADHD vanuit een positieve benadering. Dat wil zeggen dat de focus ligt op de mogelijkheden van het kind. Met behulp van pedagogische spellen gaan we tijdens de individuele begeleidingsmomenten onderzoeken wat zijn kwaliteiten zijn en hoe hij deze kan gebruiken om te werken aan zijn doelen.

Jouw kind krijgt opdrachten verdeeld in kleine onderdelen, waardoor het voor hem mogelijk is om zijn aandacht erbij te houden. Ter vergroting van de focus wordt er afwisselend gebruik gemaakt van oplossingsgerichte gesprekken, sport, spel en creatieve middelen. Tijdens de begeleidingsmomenten leert je kind plannen, zodat hij bijvoorbeeld tijdens het ochtendritueel, het huiswerk maken en in de dagelijkse omgang met mensen betere beslissingen kan maken.

Skillzs begeleidt kinderen met ADHD vanuit een positieve benadering. Dat wil zeggen dat de focus ligt op de mogelijkheden van het kind. Met behulp van pedagogische spellen gaan we tijdens de individuele begeleidingsmomenten onderzoeken wat zijn kwaliteiten zijn en hoe hij deze kan gebruiken om te werken aan zijn doelen.

Jouw kind krijgt opdrachten verdeeld in kleine onderdelen, waardoor het voor hem mogelijk is om zijn aandacht erbij te houden. Ter vergroting van de focus wordt er afwisselend gebruik gemaakt van oplossingsgerichte gesprekken, sport, spel en creatieve middelen. Tijdens de begeleidingsmomenten leert je kind plannen, zodat hij bijvoorbeeld tijdens het ochtendritueel, het huiswerk maken en in de dagelijkse omgang met mensen betere beslissingen kan maken.

Skillzs op school

ADHD komt vaak tot uiting op school, omdat er daar van een kind verwacht wordt dat hij zich kan concentreren, stil kan zijn/zitten en zijn impulsen kan onderdrukken. Het is van belang dat het kind met ADHD school niet als iets negatiefs gaat zien, waardoor zijn schoolplezier en schoolprestaties in gevaar komen. Als onderdeel van de begeleiding kan Skillzs ondersteuning bieden op school en tijdens schoolgesprekken, om te kijken hoe de schooldagen van het kind zo prettig mogelijk kunnen verlopen.

De begeleiding vindt plaats thuis of op locatie, op basis van een indicatie van jouw eigen huisarts, het centrum voor jeugd en gezin (CJG) of het sociaal wijkteam. Daarnaast kan de begeleiding plaatsvinden op basis van persoonsgebonden budget (PGB).

Wil jij jouw kind aanmelden of wil je meer informatie? Vul dan bijgaand contactformulier in of neem direct contact op via 06-26941478.

Ga naar de inhoud