Begeleiding voor kinderen met een negatief zelfbeeld

Trekt uw kind zich vaak terug bij nieuwe dingen? Durft hij niks alleen te doen? Zoekt hij weinig sociale contacten? Heeft hij onverklaarbare buikpijn? Is hij extreem bang om een fout te maken? Zit hij hele dagen te piekeren? Is hij onzeker, verlegen of faalangstig?

Als ouder wil je graag dat je kind zelfverzekerd in het leven staat. Je wil dat je kind steeds minder afhankelijk wordt van jou en zijn eigen weg gaat volgen. Dit gaat echter niet altijd vanzelf. Soms voelt je kind zich zo onzeker, dat hij niets meer zonder jou durft. Nu is ieder kind eens onzeker.

Tot op zekere hoogte is dit normaal en gezond. Het wordt wel lastig wanneer je kind bepaalde situaties gaan vermijden, liever thuis blijft of geen ‘nee’ durft te zeggen uit angst voor een reactie. Voor jou als ouder kan dit erg frustrerend zijn. Je kunt je geneigd voelen om het probleem voor je kind op te lossen, maar hier zal hij uiteindelijk niets van leren.

Wanneer simpele tips je kind niet voldoende helpen is het soms goed, om de hulp van een deskundige van buitenaf in te schakelen om jouw kind weerbaarder te maken.

Geloven in jezelf is de eerste stap

Onzekerheid kan een kind ontzettend beperken in zijn ontwikkeling. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit, denkt negatief. Hij zal gedachten hebben zoals: ‘niemand vindt mij leuk’, ‘ik kan niets’ en ‘ik ben dom’. Het kind zal in deze gedachten geloven, ook al zijn deze niet realistisch. Hierdoor voelt hij zich somber.

Naast negatieve gedachten, kun je aan de volgende signaleren merken dat je kind een negatief zelfbeeld heeft:
– Je kind is verlegen
– Je kind neemt zelf geen initiatief, hij is afwachtend
– Je kind blijft bij jouw in de buurt en vraagt vaak op jouw hulp
– Je kind ziet op tegen dingen die hij moeilijk vindt
– Je kind vermijd situaties waarin hij kan falen
– Je kind vraagt veel bevestiging of hij het goed doet
– Je kind heeft overmatig behoefte aan duidelijkheid en structuur
– Je kind komt niet voor zichzelf op
– Je kind heeft moeite met kritiek
– Je kind overschreeuwt zichzelf door zich stoer, clownesk of agressief te gedragen
– Je kind heeft regelmatig buikpijn, hoofdpijn of andere lichamelijke klachten.

Vicieuze cirkel

Wanneer een kind het idee heeft dat hij niets kan, zal hij zich ook niet zeker genoeg voelen om nieuwe dingen te gaan ontdekken. Als een kind geen nieuwe dingen uitprobeert, zal hij deze ook niet leren. Je kind zal merken dat hij bepaalde dingen niet kan, waardoor zijn zelfvertrouwen verder vermindert. Op deze manier komt je kind in een vicieuze cirkel terecht. Het is belangrijk om deze zo snel mogelijk te doorbreken, zodat je kind zich weer optimaal kan ontwikkelen.

TROTS OP JEZELF ZIJN

Hoe kan Skillzs hierbij helpen?

Skillzs kan jouw kind helpen om een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen te krijgen. Tijdens de begeleidingsmomenten leert het kind wie hij zelf is, wat hij goed kan en wat hij minder goed kan. Hij leert om te gaan met zijn negatieve gedachten en deze om te zetten naar positieve gedachten, door middel van creatieve opdrachten.

Door middel van sport en weerbaarheidsoefeningen trainen we jouw kind een zelfverzekerde houding aan te nemen. Hij leert te spreken met een krachtige stem en zijn grenzen aan te geven. Jouw kind oefent uitdagingen zelfstandig aan te gaan en hulp te vragen op momenten dat hij dit écht nodig heeft. Alle kleine stappen zullen we vieren, zodat je kind leert om te gaan met complimenten. Hij leert trots op zichzelf zijn.

De oefeningen worden bijgehouden in een werkboek, die na het begeleidingsmoment wordt doorgenomen met ouders. Ouders krijgen tips, hoe zij hun kind het beste kunnen ondersteunen tijdens het proces.

De begeleiding vindt plaats thuis of op locatie, op basis van een indicatie van jouw eigen huisarts, het centrum voor jeugd en gezin (CJG) of het sociaal wijkteam. Daarnaast kan de begeleiding plaatsvinden op basis van persoonsgebonden budget (PGB).

Wil jij jouw kind aanmelden of wil je meer informatie? Vul dan bijgaand contactformulier in of neem direct contact op via 06-26941478.

Stel uw vraag

of maak een afspraak

Skillzs helpt je graag verder
Neem vrijblijvend contact op per mail of telefoon

Michelle van der Linden