Begeleiding voor kinderen met problemen op school

Gaat jouw kind al een hele tijd met tegenzin naar school? Komt hij huilend thuis? Wordt je er regelmatig van op de hoogte gesteld, dat er een conflict heeft plaatsgevonden? Haalt jouw kind slechte cijfers? Wordt je kind regelmatig de klas uitgezet en/of moet hij nablijven? Is jouw kind onlangs geschorst?

Een kind zit een groot deel van de week op school. Als ouder wil je daarom graag dat je kind het hier naar zijn zin heeft. Je wil dat je kind voldoendes haalt en fijn contact heeft met zijn klasgenoten. Het is vervelend om te zien dat je kind niet lekker in zijn vel zit, omdat het niet goed gaat op school.

Wanneer je kind regelmatig conflicten heeft en niet lijkt te luisteren naar docenten, kan dit voor ouders erg frustrerend zijn. Het laatste dat je wil, is dat je kind van school wordt gestuurd. Soms gaat het langere tijd zo slecht, dat er hulp nodig is.

Leren doe je met vallen en opstaan

Er zijn verschillende oorzaken, waardoor een kind problemen kan hebben op school. Je kunt een onderscheid maken tussen leerproblemen en gedragsproblemen. Wanneer er sprake is van leerproblemen, is een kind niet in staat om leerstof binnen redelijke tijd eigen te maken.

Een kind doet er in dat geval in dat geval bijvoorbeeld veel langer over om zijn spellingsopdracht af te maken, dan zijn klasgenoten.
Voorbeelden van leerproblemen zijn:

Je hoort mij wel... Maar luister je ook?

Problemen op school kunnen ook veroorzaakt worden door gedragsproblemen. Zoals het woord al zegt, zijn dit problemen in het gedrag van het kind. Denk hierbij aan ongewenst gedrag, zoals ruzie maken, spijbelen of ongehoorzaamheid, maar ook extreem teruggetrokken of afwijkend gedrag. Gedragsproblemen kunnen veroorzaakt worden door een gedragsstoornis van het kind zelf, of door de reactie van het kind op zijn omgeving.

Een aantal voorbeelden:

Niet altijd is het duidelijk waar problemen vandaan komen. Het risico bestaat echter wel dat een kind gaat achterlopen in zijn ontwikkeling. Belangrijk is dan ook, dat er een oplossing voor komt.

Grenzen aangeven, tot rust komen en hulp vragen

school - Skillzs

Wat kan Skillzs doen?

Tijdens individuele begeleidingsmomenten thuis, op school of op locatie gaan we in gesprek met jouw kind. We brengen in kaart welke problemen er spelen, wat hiervan de oozaak is en welke oplossingen er mogelijk zijn. Het kind is eigenaar van het probleem en wordt daardoor gemotiveerd zelf stappen te ondernemen.

 

Bij het inventariseren van de situatie maken we gebruik van creatieve middelen. We tekenen bijvoorbeeld een reguliere schooldag uit, waardoor het kind makkelijker kan inzien waar er problemen ontstaan. Door middel van pedagogische spellen kijken we naar de emoties die een rol spelen.

Jouw kind leert invloed uit te oefenen op zijn gedachten, waardoor hij zijn gedrag kan sturen. We spelen situaties na en trainen nieuw gedrag. Wanneer weerbaarheid onderdeel is van het probleem, zal er aandacht besteed worden aan grenzen aangeven, tot rust komen en hulp vragen.

Alle oefeningen worden bijgehouden in een werkboek, die na het begeleidingsmoment wordt doorgenomen met ouders. Ouders krijgen tips, hoe zij hun kind het beste kunnen ondersteunen tijdens het proces. Daarnaast gaan we in gesprek met school en/of de betrokken leerplichtambtenaar.

Samen zorgen we ervoor, dat jouw kind weer ‘gewoon’ naar school kan gaan.

De begeleiding vindt plaats thuis of op locatie, op basis van een indicatie van jouw eigen huisarts, het centrum voor jeugd en gezin (CJG) of het sociaal wijkteam. Daarnaast kan de begeleiding plaatsvinden op basis van persoonsgebonden budget (PGB).

Wil jij jouw kind aanmelden of wil je meer informatie? Vul dan bijgaand contactformulier in of neem direct contact op via 06-26941478.

Ga naar de inhoud