Problemen thuis: begeleiding voor kinderen in Breda e.o.

Problemen thuis hebben invloed op alle gezinsleden. De oorzaak kan variëren, maar het resultaat is vaak ruzies, uit de hand lopende discussies, angsten en futloosheid bij kinderen, en frustratie bij de ouders omdat ze gewoonweg niet meer weten wat te doen. Bij Skillzs bieden we begeleiding voor kinderen met problemen thuis, in Breda en omgeving.

Deskundige begeleiding voor kinderen met problemen thuis, in Breda

Elke ouder wil het beste voor zijn kind, maar de gemoederen kunnen hoog oplopen als er problemen aan het thuisfront ontstaan. Je wil het gezellig maken, maar er is continu sprake van een conflictsituatie. Dat is frustrerend. Elke ontwikkelingsfase van een kind, vraagt weer wat nieuws van ouders, en soms is het lastig om in te schatten wat jouw kind nodig heeft. Bovendien kunnen gedragsproblemen zorgen voor extra moeilijkheden in de opvoeding. Het is dan dan een goed idee om deskundige hulp in te schakelen. Skillzs biedt begeleiding voor kinderen met problemen thuis, in Breda. En daarbij begeleiden we ook de ouders.

Problemen thuis zijn lastig voor kind en ouder

Wanneer er problemen thuis zijn, kan dit verschillende oorzaken hebben. Enerzijds kan je kind bijzonder gedrag vertonen, waardoor het opvoeden voor jou een extra moeilijk opgave wordt. Naast gedrag van het kind zelf, kan je als ouder vastlopen in de opvoeding van je kind. Je kunt aan jezelf twijfelen, waardoor het je niet lukt om consequent te zijn en grenzen te stellen. Dat helpt niet bij het gedrag. Bovendien kunnen problemen bij het kind ontstaan door eerdere problemen: echtscheiding, schulden of psychische problemen bij (één van) de ouders bijvoorbeeld. Skillzs helpt met opvoedondersteuning, altijd op een opbouwende manier.

Wat is opvoedondersteuning van Skillzs?

Samen gaan we kijken wat jouw kind, jij en andere gezinsleden nodig hebben, om de
moeilijkheden aan te pakken. Eerst gaan we met jullie in gesprek, om erachter te komen welke momenten lastig zijn. Vervolgens vinden er een aantal observatiemomenten plaats, zodat we dit ook in de praktijk kunnen zien. Nadat we de problemen in kaart hebben gebracht, gaan we ons richten op oplossingen. We gaan praktisch aan de slag, door middel van oefeningen op moeilijke momenten en werkopdrachten. Er wordt aandacht besteed aan jouw weerbaarheid als ouder, jouw eigen emoties en de communicatie tussen partners.

Aandacht voor jouw weerbaarheid

Opvoedondersteuning en begeleiding van kind

De opvoedondersteuning vindt bij voorkeur plaats in combinatie met begeleiding aan het kind, omdat gedragsproblemen en opvoedproblemen vaak in elkaar verweven zitten. Op deze manier wordt er op alle gebieden tegelijk gewerkt en zal het opvoeden en opgroeien snel weer vanzelf gaan.

Laten we het probleem samen aanpakken!

De begeleiding voor kinderen met problemen thuis, vindt plaats in Breda op locatie of thuis. Dat kan op basis van een indicatie van jouw eigen huisarts, het centrum voor jeugd en gezin (CJG) of het sociaal wijkteam. Daarnaast kan de begeleiding plaatsvinden op basis van persoonsgebonden budget (PGB).
Wil jij jouw kind aanmelden of wil je meer informatie?
Skillzs helpt je graag verder.
Neem vrijblijvend contact op per mail of telefoon.

opvoedondersteuning pagina 3 - Skillzs
Ga naar de inhoud